fbpx

Видовете референтен лихвен процент, които банките прилагат по договорите за кредит

referenten lihvb procent arena konsult 1200x675 1

Видовете референтен лихвен процент, които банките прилагат по договорите за кредит

Искате ли да научите малко повече за видовете Референтен лихвен процент – РЛП, които банките прилагат по Вашите договори за кредити и каква е същността на прилагането им?

Ако вашият отговор е ДА, продължете да четете по-надолу и се информирайте само за една част от банките как определят лихвените проценти и ще разберете защо да ползвате услугите на кредитен посредник и най-вече на „ Арена Консулт“.

Защото ние винаги сме казвали, че не е важно ГПР-то, а начина на образуване на лихвата и поведението на банката.

Успех в четенето и разбирането.

  1. За референтен лихвен процент банката може да използва базов депозитен индекс на физически лица /БДИФЛ/. За източник на данни се използва лихвената статистика на БНБ.
  2. За референтен лихвен процент банката може да използва индекс представляваш основният лихвен процент ОЛП обявен от БНБ.
  3. РЛП е средният лихвен процент по салда на срочни депозити в лева на нефинансови предприятия и домакинства с матуритет от над 1 ден до 2 години, съгласно лихвената статистика на БНБ.
  4.  За РЛП банката може да прилага 6М EURIBOR.
  5.  Банката може да използва Референтен лихвен процент (Прайм) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити. Прайм се определя на база зададени относителни тегла със съответните компоненти: средно претеглен лихвен процент на депозити на сектор „Домакинства“ в банковата система, минимални задължителни резерви, разход за Фонд за гарантиране на влоговете и безрисков лихвен процент (доходност на вторичния пазар на ДЦК). Освен изброените в ПРАЙМ се включва и доходност до падежа на дългосрочни бенчмаркови ДЦК, емитирани от Република България, както и Корекция за промяна в цената на новопривлечен ресурс
    Референтният лихвен процент (РЛП) Определя се от лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“.
  6.  Банката може да използва Осреднен депозитен индекс (ОДИ) – представлява средно претеглен лихвен процент по салда на целия обем депозити в лева (срочни и безсрочни) на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства в банковата система в България.
  7.  Банката може да прилага Основен референтен лихвен процент по ипотечните кредити (ОРЛПик).
  8.  Банката може да прилага РЛП, който представлява 1-месечен EURIBOR.

Ако имате притеснения, че по Вашият договор за кредит не можете да разберете сложната терминология и нямате предвидимост на вноските, а искате такава, потърсете ни.

arena consult kontakti mariya yordanova

Арена Консулт Ви предлага безплатна и експертна консултация в търсенето на кредит за дом, бизнес или текущи нужди.

Предлагаме Ви съдействие по:

– Обединяване и/или рефинансиране на съществуващи задължения;
– Кредит за покупка и ремонт на жилище
– Потребителски кредити
– Фирмен кредит за инвестиционни и оборотни нужди, за стартиращ бизнес;
– Застраховки и инвестиции

Как да се свържите с нас:

Телефон: 089 998 6666
Имейл: arenaconsultm@gmail.com

Този сайт използва бисквитки, за да ви предложи по-добро сърфиране. Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.