Съобщение за грешка

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/arenacon/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/arenacon/public_html/includes/menu.inc).

Инициативи за малки и средни предприятия

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписа първите гаранционни споразумения по Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" (ОПИМСП) в България със следните търговски банки: Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК.

Тези споразумения имат за цел подобряване на достъпа до финансиране за над 4000 български малки и средни предприятия (МСП), включително микропредприятия и стартиращи фирми, което ще бъде осигурено чрез банково кредитиране при по-ниски обезпечения и по-ниски лихви.

Инициативата за малки и средни предприятия е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия чрез програма "Хоризонт 2020", групата на Европейската инвестиционна банка и българското правителство. Целта й е да стимулира финансирането на МСП, като осигурява защита от кредитен риск на портфейлите от кредити, които банките предоставят на фирмите. Това е първата оперативна програма, работеща в България, която се контролира директно от наднационална институция.

Петте гаранционни механизма ще генерират финансиране на МСП от общо 385 млн. евро, което представлява две трети от планираните 600 млн. евро, които са на разположение по ОПИМСП. Тези пет споразумения са сключени само шест месеца след старта на Инициативата в България.

Инициативата за МСП в България е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Групата на ЕИБ и правителството на България, представлявано от Министерство на икономиката. Нейната цел е да стимулира финансирането на МСП чрез осигуряване на защита от кредитен риск на портфейлите от МСП кредити, предоставяни от финансовите институции. Наред със средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които се явяват принос от правителството на България, Инициативата за МСП се съфинансира от Европейския съюз и чрез ресурси на "Хоризонт 2020", както и с ресурси на Групата на Европейската инвестиционна банка.
"Инициатива за МСП" е съвместен гаранционен инструмент на Европейската комисия, Европейския инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка и българското правителство, създаден специално, за да увеличи кредитирането на стартиращ и малък бизнес.

Предизвикателства

Прилагането на гаранционния инструмент по Инициатива за МСП отговаря на основни предизвикателства, пред които са изправени компаниите в България, а именно невъзможността да наберат достатъчно капитал за своя бизнес, както и трудностите при покриването на изискванията за обезпечение.

Как действа гаранционния инструмент Инициатива на МСП

Ако Вашата компания получи финансиране от една от одобрените търговските банки, чрез Инициативата за МСП получава по-ниска лихва от стандартната и облекчени изисквания по обезпечението тъй като Европейския Инвестиционен Фонд гарантира 60 % от кредита.
Кой може да кандидатства
Подходяща е за всички стартиращи (Start-ups), малки и средни предприятия, с персонал до 249 души, работещи в широк спектър.

Видове кредити

-инвестиционен
-стандартен оборотен с погасителен план
-револвиращ овърдрафт
-кредит под условие

Недопустими дейности

- Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти
- Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда
- Други забранени от закона дейности
- Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики.
Новоотпуснатият кредит не може да се използва за рефинансиране на стари кредити.
Изисквания за минимален и максимален срок, минимална и максимална сума :
Според изискванията на Европейския инвестиционен фонд минималната сума на един кредит може да бъде около 25 хил. евро, а максималната – около 5 млн. евро. Заемите могат да се отпускат за срок от 2 до 12 години. Очакванията са, че лихвените нива ще паднат поне с 2%, а исканите обезпечения ще са доста по-ниски.

Предимства
• Улеснен достъп до финансиране
• По-ниски лихви
• Намалени изисквания за обезпечение
• Бърза процедураза одобрение
• Гъвкавост
• Право на обратна връзка:
Съгласно член 431 от регламента за изискванията на ЕC Capital