Съобщение за грешка

 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/arenacon/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/arenacon/public_html/includes/menu.inc).

Ипотечни кредити

Видове ипотечни кредити
Кредитите за граждани, обезпечени с ипотека върху жилищен или нежилищен недвижим имот, предоставят възможност за дългосрочно нисколихвено финансиране. Те могат да бъдат разделени на:
1) целеви ипотечни кредити, които се предоставят с точно определена цел - за покупка, ремонт, довършителни работи, строеж или рефинансиране
2) нецелеви кредити за покриване на текущи нужди - тук банката не се интересува за какво са необходими средствата.
Целивите ипотечни кредити биват:
• Кредит за покупка
• Кредит за ремонт, подобрения, реконструкция на недвижими имоти
• Кредит за строеж и довършване
• Финансират се строителни дейности на недвижими имоти /най-често строеж еднофамилни
• Кредити за българи в чужбина
• Ипотечен кредит за руски граждани
НЕЦЕЛЕВИ КРЕДИТИ
Потребителски ипотечни кредити (кредити за текущи нужди)
ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?
Следващите съвети ще Ви помогнат при избора на кредит и ще Ви предпазят от нежелани грешки:
Не приемайте първия кредит, който Ви предложат Съществува голямо разнообразие от ипотечни кредити, предлагани на българския пазар и трудно бихте избрали най-доброто от първия път. Едно грешно решение би Ви струвало доста пари на по-късен етап;
Използавйте консултантските услуги на професионалисти, които имат договори с 2/3 от банките на пазара. Накарайте ги да ви предложат минимум 5 оферти от различни институции;
Не вземайте твърде големи кредити Бъдете сигурни, че може да си позволите кредита. Не се обвързвайте с големи месечни вноски, ако те ще натоварят много Вашия бюджет. Имайте предвид и бъдещите си разходи и доходи за периода на кредита;
Не се подвеждайте по лихвите. Плаваща лихва или фиксирана лихва да избера? Какво е плаваща лихва? - Повечето банки определят свой базов лихвен процент, който заедно с фиксирана надбавка образува лихвените проценти по различите кредити. Другият разпространен метод за определяне на плаващите лихвени проценти е на база индекс /Софибор, Юрибор, Либор, ОЛП/ плюс фиксирана надбавка. Според промените в закона за потребителския кредит, в сила от 23.07.2014 г., променливата компонента в образуването на лихвения процент може да представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях. Банките рекламират промоционалните фиксирани лихви за първите години от кредитите (максимално до 10 години) но най-важния критерий за цената на кредита е ГПР /годишния процент на разходите/. Какъв погасителен план да избера - с анюитетни или намаляващи вноски? При анюитетен погасителен план месечните вноски са равни през целия период на погасяване на кредита. Първоначалните вноски при намаляващ погасителен план са по-високи отколкото при погасителен план с анюитетни вноски, следователно ако го изберете, кредитоспособността Ви трябва да е по-висока, за да получите желания от Вас размер кредит. Предимство на погасителния план с анюитетни вноски е, че позволява максимално финансиране според Вашите доходи, а на погасителния план с намаляващи вноски е, че през първите години на кредита се погасява по-голяма част от главницата, което води до по-ниско крайно оскъпяване на кредита. Въпреки, че със закон се опитаха да прамахнат много от предишните такси част от банките ги запазиха но под друго име. Интересувайте се за техния размер, както и ГПР /годишни процент на разходите /
Плащайте редовно вноските си. При определени условия кредиторите имат право да отнемат имота или друго имущество на кредитополучателя, ако той не плаща редовно задълженията си. Забавяйки някои вноски Вие ще трябва да заплатите допълнителна лихва. Ако допуснете просрочие в рамките на 30 дни информацията остава в ЦКР /Централен кредитен регистър / и в следващите 5 се съхранява Вашата история, което може да Ви изиграе лоша шега при одобрението на евнтуални следващи кредити За таксите и комисионните и присъствието им в договора за кредит. Проверявайте дали в договора Ви за кредит таксите и комисионните са фиксирани или препращат към „Тарифата” на банката, което би могло да доведе до повишаването им в бъдеще. С промените в закона за потребителския кредит в сила от 23.07.2014г., които се отнасят за ипотечните кредити, се въведе ограничение за възможната неустойка при предсрочно погасяване на кредита, като за първите 12 месеца е до 1% от предсрочно погасената сума, а за останалия период банките не могат да начисляват такава неустойка. Друга съществена промяна е ограничаване на възможността банките да събират такси и комисионни за действия, свързани с усвояване и управление на кредита, както и не могат да събират повече от веднъж такси или комисионни за едно и също действие.
Проверете условията по лихвата за забавяне на вноски Важно е, когато избирате кредит, да сте напълно наясно с условията при забавяне на вноски. Освен размера на начислената лихва за просрочие, важна е и основата, на която се начислява тя. Някои банки начисляват лихвите на основа на пресрочената вноска, а други на основа на остатъчната главница. Това може да доведе до много големи разлики в това, което трябва да заплатите при забавяне. В най-добрия случай банките не начисляват такава лихва за определен период от време.
ОСНОВНИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ
Това са необходимите документи, които трябва да представите пред банката, за да можете да усвоите ипотечен кредит:
 1. Копие на лична карта – с подпис „вярно с оригинала”
 2. Документ за трудова заетост /копие от трудов, граждански, договор или годишна данъчна декларация/
 3. Служебни бележки за доходите – от работодателя
 4. Копия от годишни данъчни декларации за фирмите, от които ще бъдат доказани доходите, както и текущи отчети
 5. Копие от Акт за граждански брак
 6. Удостоверние от АП за режим на СИО
 7. Удостоверение за семейно положение – можете да получите това удостоверение от Общината по местоживеене
 8. Удостоверение за липса на данъчни задължения – вади се от НАП и за купувач и продавач
 9. Нотариален акт за собственост на имота/ако е в завършен вид/
 10. Пазарна оценка на имота – прави се от лицензиран оценител
 11. Удостоверение за липса на тежести върху имота – от Агенция по вписванията
 12. Данъчна оценка на имота
 13. Кадастрална схема или скица на имота.