СНЦ – Финансова, културна и технологична грамотност

През последните години, консултирайки и работейки с многобройни клиенти се сблъскахме с различни лични истории, дори човешки трагедии. Изводът, който направихме е, че независимо от професионалната насоченост и образованието, нашите потребители имат сравнително ниско ниво на финансова грамотност.
Данните от изследване на Световната банка, показващи финасовата грамотност очертават изключително стряскаща картина.
- 47% от анкетираните са се определили като хора с никакви познания във финансовата област;
- Изключително слаби умения за планиране на личните финанси и личния бюджет;
- Неподготвеност за посрещане на неочаквани финансови сътресения – само 11 % от домакинствата смятат, че ще могат да издържат повече от шест месеца в ситуация на загуба на доход;
- Българите са слабо активни при търсене на информация по финансови въпроси.
Последните проучвания сочат положителна зависимост между финансовата грамотност и благосъстоянието на личността. Хората, които имат широки финансови познания много добре управляват личните си финанси, търсят съвети и информация. Не от всеки финансово грамотен човек може да стане предприемач. Но, за да си успешен предприемач задължително трябва да имаш висока финансова култура. Финансовата култура се формира още от детството и семейството на един човек.
Водейки се от някои основни логики, обвързващи живота на човек с парите и финансовата зависимост от всичко заобикалящо ни, следваме логиката на финансиста, политика и дипломат Атанас Буров. Според него: „Умението да се печелят и да се управляват пари е психология и прозорливост. То се отдава на добре възпитани и високо образовани хора. Уменията се предават по наследство. Парите се изкардват с мъка. Те са твои само, когато съумееш да ги опазиш. Парите покваряват дребния човек, извисяват големия. Ако имаш пари, но нямаш ум ти си нищо. Ако имаш ум, но нямаш пари пак си нищо, но с ум и пари можеш да постигнеш всичко.”
През 2015 г. се роди нашата идея за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Финансова, културна и технологична грамотност”. Управителят на „Арена Консулт” ЕООД Мария Йорданова е и управител на СНЦ.
Сдружението осъществява различни инициативи за развитието на интересите и потребностите на децата и младите хора в сферата на финансите. То ще подпомага личностната реализация на младите хора чрез създване на добри практики, подпомагащи кариерното им развитие в сферата на финансите.
Съвместно с ТА "Бериго " регистриран туроператор ще положи основите за създаване на лагери за деца и младежи за финансова грамотност.