Потребителски ипотечни кредити

Потребителски ипотечни кредити (кредити за текущи нужди)
Специфичното при тях е, че за разлика от жилищните кредити, при потребителските банката не се интересува за какво се изразходват отпуснатите средства. Всяка банка предлага различни условия за своите потребителски ипотечни кредити, но като цяло те се разрешават за по-кратък срок на изплащане, по-малък максимален размер, възможно е и да са по-неизгодни по отношение на цена на кредита от жилищните кредити.
По правило повечето банки отпускат и по-ниско финансиране спрямо пазарната оценка на имота при потребителски кредит с ипотека, спрямо офертите си за целеви жилищен кредит.
Друга особеност е, че повечето банки имат ограничения за максимален размер на кредита, при доказване на доходи на кредитоискателя от собствена или съсобствена фирма.
Критериите на банките за разрешаването на този тип кредити са свързани с оценката на доходите на кредитоискателите и обезпечението.
Ипотечен кредит без доказване на доход.
Много малко кредитни институции предлагат този продукт. В случай, че е възможно, това зависи от кредитната история на кредитоискателя и от пазарната оценка на имота. Финансирането е максимум до 50 %.