Кредит за работещи в чужбина българи

Кредити за българи в чужбина
Кредитите са предназначени за български граждани, работещи и/или живеещи в чужбина.
* Размер на кредита – в зависимост от политиката на съответната банка; някои банки определят максимален размер до 150,000 Евро, докато при други ограниченията по отношение на размера са само процента на финансиране спрямо стойността на имота и доказаната кредитоспособност;
* Процент на кредитиране спрямо пазарната оценка на имота – различен в различните банки (65%, 70%, 80%, 85% от стойността на имота);
* Максимален срок на кредита – между 15 и 35 години;
* Обезпечения – ипотека върху недвижим имот. Възможно е изискването на други допълнителни обезпечения, например парични средства – депозит в размер не по-нисък от размера на погасителните вноски за определен от банката период (3-6 месеца).
Необходимата документация зависи от държавата, в която се реализира дохода и изискването на банката. Важно е да се уточни, че в зависимост от политиката на отделните банки, някои от издадените документи в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани.
Не на последно място, банките изискват от кредитоискателите да предоставят лице за контакт в България, в случай че възникнат проблеми в процеса на кандидатстване и изплащане на кредита. По този начин те минимизират риска, например призовка до кредитоискателя, който се намира в чужбина, да не пристигне в срок. В други банки кредитоискателят кандидатства със съкредитоискател/поръчител доказващ доход в България, който с доходите си гарантира изплащането на кредита.