Целеви ипотечни кредити

Кредит за покупка
на апартаменти, гаражи, къщи, урегулирани парцели, офиси, ателиета, магазини и други недвижими имоти.
С жилищен кредит за покупка се финансира придобиването на собствеността, както на окончателно построени имоти, така и на такива в процес на изграждане.
Размерът на кредита зависи от:
- стойността на имота - договорената покупна цена на имота по предварителен договор
- пазарната стойност на имота/имотите, служещи за обезпечение. Пазарната оценка се възлага на лицензирани експерт-оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. В зависимост от банката процента финансиране е от 50 до 90 %
- доходите на кредитоискателите - банките имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят, както за остатъчния семеен доход, така и за признаването на доходи от различни източници, допълнително заплащане, наеми .
Срок на кредита – максималният срок на жилищните кредити в различните банки е 20, 25, 30 до 35 години, като се налагат и допълнителни условия за максималната възраст, която кредитоискателите да достигат по време на срока на кредита /между 60 и 70 г./