Общи условия

Защита на личните данни
„Арена-консулт” ЕООД е регистрирано по Закона за Защита на Личните Данни с регистрационен № 415649 и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените ни лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „Арена-консулт“ ЕООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от „Арена-консулт ЕООД с изискуемото ниво на сигурност.
Арена-консулт ЕООД е необвързан кредитен посредник, който предоставя незавими съвет и предлага
Безплатна кредитна консултация, която включва:
1. оценка на възможността за кредит – първоначална оценка на доходите и предлаганото обезпечение от клиента в съпоставка с желаната от него сума
2. предоставяне на информация относно възможния процент на финансиране на сделката
3. предоставяне на информация относно необходимите документи – предоставяне на списък за клиента
4. избор на банка и входиране на кредита.
Внимание: Клиент на Арена-консулт ЕООД за ипотечен кредит е само този, който в офиса е получил Общите условия, при които Арена-консулт предоставя услугата по ипотечен кредит и начина за подаване на жалби, подписал е съгласие за съвместна работа и има сключен договор за кредитно посредничество с фирмата!!!

Безплатни консултации по застраховка „Живот“
Безплатни консултации във връзка с Доброволно Пенсионно Осигуряване
Всички останали услуги, като семинари, лагери, европейско и фирмено финансиране са платени съгласно тарифата и подлежат на договоряне.